Вечная память

Бүгүнкү күндө курман болгон бардык баатырларды, дарыгерлерди, медайымдарды, медайымдарды, ыктыярчыларды, ошондой эле COVID 19дан каза болгон адамдардын бардыгын түбөлүккө эскерүү.

Вечная память всем павшим героям сегоднешнего дня, врачам, медсестрам, медбратьям, волонтерам, а также всем людям, погибшим от COVID 19.

Comments are closed.